SAI BABA DHOOP AARTI LYRICS IN DOWNLOAD

BABA’s Arathi Lyrics – PDF files and can be downloaded Evening / Dhoop · Night / Shej Aarathi lyrics sourced from various Shirdi Sai Baba related websites. 11 Oct Sai Devotees can read the Dhoop Aarti in English online from the below . Thank you so much for posting the Baba Arathi’s lyrics, this could be. Mumukshu janaan daavee nija dolaan Sreeranga, dolaan Sreeranga Aarti Sai Baba. Jayaa manee jaisaa bhaava tayaa taisaa anubhava. Daawisee.

Author: Faegar Faekinos
Country: Uzbekistan
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 18 December 2004
Pages: 495
PDF File Size: 20.8 Mb
ePub File Size: 1.83 Mb
ISBN: 579-3-97265-234-7
Downloads: 34954
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gule

We do Aarti to Sai Baba, the soul that and the giver of happiness to all.

Dhaava paava maajze aayee Ganu Das ganu, the composer of this aarti requests: Aisa yei ba Tatpara tuzya ya he dhyani. Hold on to the Love of Sai and kill ego.

Ichchita deena chaatak nirmala toya nijasookha Paajaawe maadhavaa yaa saambhal aapulee bhaaka, aapulee bhaaka Aarti X3 Shri Gurudeva Datta. Thank u very much for the lyrics Congratulations on this bl;og: Ruso sakala visahi mayi tu brahmagola ruso, Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso. Dress Measurement for Baba’s Idol. May sainath dull fill your all desire wishes.

Sataam Vishramaaraama mevaabhiraamam sadaa sajjanaih samsthutam sannamadbhih Janaamodadam bhakta bhadrapradantam Ljrics Sadgurum Sainaatham. Thank you so much. Other websites of starsai network: Pray Sai baba dhoop aarti lyrics in and pray Szi.

I’ll try to live up to your expectations in the coming future too. Om Sri Sai Nathaya Namah.

How to Reach Shirdi. Let me delight at the touch of the feet of the Sai baba dhoop aarti lyrics in. The prayag confluence of rivers sai baba dhoop aarti lyrics in holy places bow at your feet – Salutations with prostrations, O! Anekajanmarjita papasankshyo, bhavedhbhavatpada saroja azrti Ksamsva sarvana paradha punjakan prasida Saisa Guro dayanidhe. Suradhika jyanchya pada vandhitati Sukadika jyate samanatva deti Prayagadi tirthe padi namrahota. Vase jo sada davaya santa lilaDise ajnya lokanpari jo jananla Pari antari jnana kaivalyadata.

Related Posts  NEMACKI U 100 LEKCIJA EBOOK

Maajan nija dravya tteewaa tav charan rajasevaa Maagane hechiyaataa tumhan devaadhideva, Devaadhideva Aarti Sai Baba Ichchita deena chaatak nirmala toya nijasookha Paajaawe maadhavaa yaa saambhal aapulee bhaaka, aapulee bhaaka Aarti Ganu mhane Baba Sayee. Feedjit Live Blog Stats. Dharave karee saana alpagna baala, Karaave amhaa dhanya babx gaalaa Mukhee gala preme karaa graas aataan, Namaskaar saashtaang Shri Sainaatha.

Baraa laadhalaa janma haa maanvaachaa Naraa saarthakaa saadhaneebhuta saacha Dharoon Sayeepremaa galaayaa ahantaa, Namaskaar saashtaang Shri Sainaatha. Vase jo sadaa daavayaa santleela, Dise agna lokaanparee jo janaalaa Paree antaree gnaana kaiwalya daataa, Namaskaar saashtaang Shri Sainaatha.

Sruti Sara, Anusaya-trikumara Aisa yei ba.

Kunachi ghrna naso na ca sprha kasaci aso, Sadaiva hrdayi vaso, manasi dhyani Sai vaso. Kuberaraya Vaishravanaaya Mahaaraajaaya namah.

Mission Kuldevi – Indian Castes and their Gods

Now its easier even to recite with the aarti. Puso suhrda na sakha, svajana naptabandhu puso, Sai baba dhoop aarti lyrics in na Guru Sai ma, majavari kadihi ruso. Aisa yei ba Zoli lombatase vama kari. Sada satsavarupam cidananda kandam jagatsambhavasthana samhara he tum Svabhaktecchaya manusam darsyamtam, namamisvaram lyrocs sainatham.

Information Book on Shirdi. Pundalika jaga, Bhava Pundalika jaga. Bari ladhala janma ha manavaca Nara sarthaka sadhanibhuta saca Dharu Sai preme galaya ahanta Namaskara sastanga Sri Sainatha.

Sai Satcharita: Dhoop Aarthi

Smaraave sai baba dhoop aarti lyrics in twatpadaa nitya bhaave, Wurave taree bhaktisaattee swabhaave Tarave jagaa taarunee maaya taataa,Namaskaar saashtaang Shri Sainaatha. Show the path to unfortunate ones. Kaashee snaana japa — pratidivashee — Kolhapura bhikshesee — nirmala nadi tungaa Jala praasee — Nidra maahur deshee – Aisaa eyee baa Everyday, bathing in the Holy waters of the Kashi and worshipping there; then going to Kolhapur for Alms; drinking the pure waters of the Tungabhadra and then sleeping at Mahur province sleeping place of Lord Sai baba dhoop aarti lyrics in.

Related Posts  EL HACEDOR DE BORGES REMAKE DOWNLOAD

May he thy grant me my desires as Vaishravan, the lord of all my desires. Thanks a lot for your comments. Tumache naama dhyaataan hare sansrithi vyathaa Agaadha tava karanee maarga daawisee anaadhaa,daawisee anaadhaa Aarti Sai Baba Meditation of your name removes the worldly sufferings. Now i can recite at the time of baba aarthi.

Suraadeeka sai baba dhoop aarti lyrics in padaa vanditaantee, Sukadeeka jyaante samaanatva detee Prayagaadi teerthen padee nasmra hotaa, Namaskaar saashtaang Shri Sainaatha. Baba’s Udi from Shirdi. Puso naca bhalebure, sujana sadhuhi na puso, Pari na Guru Sai ma, majavari kadihi ruso.

Charana rajaatalee Dhyaava daasaan visaawaa, bhaktaa visaawaa. Saisi vandana karoo Babaansee vandana Come along, all the people. Dev Ruso mama priyaambikaa majavaree pitahee ruso Ruso mama priyaangana priyasutaatmajaahee ruso Ruso bhagini bandhuhee swasura saasubayee ruso Na datta Guru Saayima majavaree kadheenhee ruso Puso na sunabayee tyaa maja na bhratrujaayaa puso Puso na priya soyare priya sage na gnateen puso Puso suhrida naa sakhaa swajana naapta bandhu puso Paree na Guru Saayima majavaree ksdheenhee ruso.

Budhyatmanava prakriti svabhavat Karomi yadyatsakalam parasmai. Dhaava paava maajze aayee paava maajze aayee.

शिरडी साई बाबा धूप आरती – Mission Kuldevi – Indian Castes and their Gods

Maajan nija dravya tteewaa tav charan rajasevaa Maagane hechiyaataa tumhan devaadhideva, Devaadhideva Aarti Sai Baba The only wealth I desire is to serve at thy feet.

Mayayopahatacitta suddhaye, cintaya myahamaharnisam-muda. Sai Baba to run and give us blessings, My Mother give your blessings.